Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt

NFS sine sider er flyttet til http://www.norskfysisk.no

Norsk Fysisk Selskap (NFS) ble offisielt grunnlagt i 1953, med formål å fremme forskning, opplysning og samarbeid på fysikkens områder. Selskapet hadde sitt utspring i Fysikkforeningen ved Universitetet i Oslo, som ble opprettet allerede i 1939. I dag har NFS mellom 1100 og 1200 medlemmer, derav ca. 100 studenter og 100 pensjonister.

Selskapet har 7 faggrupper: Subatomær fysikk og astrofysikk, Kondenserte faser, med atomfysikk, Biofysikk, Akustikk og optikk, Rom-, plasma- og klimafysikk, Industri- og energifysikk og Undervisning og formidling (Norsk Fysikklærerforening). Siktemålet med gruppene er å styrke kontakten mellom medlemmer med samme interessefelt. I tillegg til de 7 faggruppene, har NFS opprettet en egen avdelig "Nettverk for kvinner i fysikk". Denne gruppen søker å støtte, informere og øke kontakten mellom kvinner med høyere fysikkutdanning, samt å bidra til økt kvinnerekruttering innen fysikkutdanning og forskning.

EPJ EPL
Albert Einstein: 'The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing.'