Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt
>>NFS>>Arkiv>>Verdens Fysikkr 2005

Verdens Fysikkr 2005

Fysikkdrypp - En verden p atomr skala

Tunneleringsmikroskopet (scanning tunneling microscopy, STM), som ble utviklet av Gert Binnig og Heinrich Rohrer i 1981/1982, har gitt oss muligheten til observere og flytte p enkeltatomer p overflater. Binnig og Rohrer ble tildelt Nobelprisen i fysikk i 1986 for dette arbeidet. Tunneleringsmikroskopet er basert p at elektroner kan "hoppe over" fra ett materiale til et annet nr avstanden mellom materialene er omtrent p strrelse med avstanden mellom atomene i materialene, et fenomen som kalles kvantmekanisk tunnelering i fysikken. I mikroskopet er det ene materialet en elektrisk ledende, skarp spiss med ett atom ytterst og det andre et elektrisk ledende materiale med ei overflate der atomene danner en struktur eller et mnster. Ved sette p en elektrisk spenning mellom spissen og det andre materialet vil det g en strm, som er s sterkt avhengig av avstanden mellom de to materialene at strmmen hovedsaklig vil g mellom det ytterste atomet p spissen og atomet i overflata rett under spissen. Ved bevege spissen langs overflata, kan vi "avbilde" atomene i overflata. Instrumentet gir ogs mulighet for flytte p atomer som sitter opp overflata.

Illustasjonen viser et STM-bilde av ei kopperoverflate der et tunneleringsmikroskop har blitt brukt til flytte 48 jernatomer p denne overflata til en ring. De enkelte toppene i bilde er jernatomer. Blgemnsteret som er avbildet inni atomringen, viser at elektroner har blgeegenskaper.

STM-bildet er tatt av D. Eigler og kolleger ved IBM Almaden i USA, www.almaden.ibm.com/vis/stm/corral.html

Anne Borg, Institutt for fysikk, NTNU