Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt


NFS' faggrupper
Akustikk og optikk
Biofysikk
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Industri- og energifysikk
Norsk fysikklærerforening
Rom-, plasma- og klimafysikk
Subatomær fysikk og astrofysikk
>>Faggrupper

Faggrupper

Siktemålet med NFS' faggruppene er å styrke kontakten mellom medlemmer med samme interessefelt, og å styrke kontakten mellom faggruppene og styret i Norsk Fysisk Selskap. Det blir arrangert møter, seminarer og konferanser der de ulike faggruppene er involvert. Mer informasjon om hver av faggruppene finnes via menyen til venstre.

I tillegg til de 7 faggruppene, har NFS opprettet en egen avdelig "Nettverk for kvinner i fysikk". Denne gruppen søker å støtte, informere og øke kontakten mellom kvinner med høyere fysikkutdanning, samt å bidra til økt kvinnerekruttering innen fysikkutdanning og forskning