Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt


NFS' faggrupper
Akustikk og optikk
Biofysikk
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Industri- og energifysikk
Norsk fysikklærerforening
Rom-, plasma- og klimafysikk
Subatomær fysikk og astrofysikk
>>Faggrupper>>Biofysikk

Biofysikk

Styret
Eli Olaug Hole, UiO (leder)
Cecilia Futsæther, UMB
Magnus Lilledahl, NTNU

Medlemmer
Gruppen har 71 medlemmer og 73 subsidiære medlemmer.

Møter
Ved Fysikermøtet 7. - 10. august 2013 i Bergen bidro gruppen med to sesjoner, som inkluderte 10 foredrag og rundt 20 tilhørere. 6. - 7. mars 2014 ble vårt to-årlige biofysikkmøte avholdt på Soria Moria, Holmenkollen, Oslo. Møtet inkluderte 36 deltakere, 21 foredrag og 8 posters.

Kongsvoldmøte i 2010 ble holdt 3. - 5. mars med 31 deltagere. Det var påregnet ca 40 deltakere hvorav kanskje 10-15 masterstudenter. Dette vil tilsvare antallet deltakere i 2008. Det var 3 inviterte foredrag og ellers ca. 15 kortere foredrag + postere. Mer informasjon kan finnes her.

Hovedmiljøene

NTNU

UIO

UMB

Radiumhospitaltet