Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt


NFS' faggrupper
Akustikk og optikk
Biofysikk
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Industri- og energifysikk
Norsk fysikklærerforening
Rom-, plasma- og klimafysikk
Subatomær fysikk og astrofysikk
>>Faggrupper>>Industri- og energifysikk

Industri- og energifysikk

Styret
Leder: Jon Samseth, Høgskolen i Akershus, SINTEF, NTNU
Styremedlem: Erik Skjetne, Statoil
Styremedlem: Alex Hansen: NTNU
Styremedlem: Erik Marstein, IFE

Medlemmer
Fagruppa har 85 medlemmer og 162 subsidiære medlemmer

Aktivitet
Faggruppen organiserer parallellsesjoner på Fysikermøtet samt faggruppemøter de årene det ikke arrangeres Fysikermøte. Tradisjonelt har dette vært arrangert på Fevik.
Gruppas aktivitet har tradisjonelt vært knyttet til petroleumsaktiviteten, men vil framover bli knyttet til andre ikke-fossile energikilder.