Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt


NFS' faggrupper
Akustikk og optikk
Biofysikk
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Industri- og energifysikk
Norsk fysikklærerforening
Rom-, plasma- og klimafysikk
Subatomær fysikk og astrofysikk
>>Faggrupper>>Rom-, plasma- og klimafysikk

Rom,- plasma- og klimafysikk

Styret
Wojtek Miloch, UiO (leder)
Thomas Gjesteland, UiA (nestleder)
Kjartan Olafsson, UiB

Medlemmer
Gruppa har 53 hovedmedlemmer og 26 subsidiære medlemmer.

Sentrale fagmiljøer

Romfysikk ved Universitetet i Bergen/Birkeland Centre for Space Science (BCSS).

Klimadynamikk ved Universitetet i Bergen.

Bjerknessenteret for klimaforskning.

Plasma- og romfysikk ved Universitetet i Oslo.

Klimaforskning ved Universitetet i Oslo.

Plasma- og romfysikk ved Universitetet i Tromsø.

Energi- og klimafysikk ved Universitetet i Tromsø.

Atmosfære og miljøfysikk/BCSS ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Romfysikk/BCSS ved UNIS, Svalbard.

Klimaforskning ved Meteorologisk institutt.