Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt


NFS' faggrupper
Akustikk og optikk
Biofysikk
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Industri- og energifysikk
Norsk fysikklærerforening
Rom-, plasma- og klimafysikk
Subatomær fysikk og astrofysikk
>>Faggrupper>>Subatomær fysikk og astrofysikk

Subatomær fysikk og astrofysikk

Styret
Styret i faggruppen består av tre medlemmer som velges på Fysikermøtet. Følgende styre ble valgt i Trondheim i 2015:

Leder: Håvard Helstrup, Høgskolen i Bergen
nestleder: Are Raklev, Fysisk institutt UiO,
medlem: Hans Kristian Eriksen, Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO

Medlemmer
Faggruppen har 161 hovedmedlemmer og 157 sekundære medlemmer.

Aktivitet
Faggruppen organiserer parallellsesjoner på Fysikermøtet samt faggruppemøter de årene det ikke arrangeres Fysikermøte. De siste faggruppemøtene ble arrangert i Bergen i 2008, i Oslo i januar 2011, i Bergen i 2012, og i Oslo i 2014.

Sentrale fagmiljøer:

Mye av faggruppens virksomhet er rettet mot CERN og andre internasjonale laboratorier.

Internasjonale komiteer
Faggruppen innstiller kandidater til representasjon i internasjonale komiteer (kandidatene oppnevnes av Norges Forskningsråd). For tiden fungerer følgende representanter i slike komiteer:

Plenary ECFA (European Committee for Future Accelerators)
Per Osland (inntil 2017)
Restricted ECFA (European Committee for Future Accelerators)
Gerald Eigen (inntil 2017)
NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee)
Joakim Nystrand (inntil 2017)
ACCU (Advisory Committee for CERN Users)
Ketil Røed (inntil 2016)