next up previous
Next: About this document ...


Fra RedaktøreneNorsk Fysisk Selskap er 50 år. Det gir grunn til feiring - men også til ettertanke. NFS ble stiftet i en tid full av framtidsoptimisme, og den første president, Bjørn Trumpy, konkluderte på det første Fysikermøtet i 1953 med at "fysikkfaget og forskningen har gode kår i Norge".

Selv om forskning og utdannelse er "gjenoppstått" som et politisk prioritert område, er det dessverre - 50 år etter - neppe mange fysikere som vil slutte seg til Trumpys utsagn fra 1953. Men fysikken i Norge høster fortsatt fruktene av satsingen for 50 år siden, og har en bredde og et aktivitetsnivå som aldri har vært større. Faget har i denne perioden tiltrukket seg mange talenter som har gjort - og gjør - seg internasjonalt bemerket, men i dag er det dessverre mye norsk talent som ikke utnyttes optimalt, og det er ikke fordi det er mangel på effektivisering og styring innen forskningssystemet. Det tjuende århundret var i stor grad fysikkens århundre. Det var store vitenskapelige gjennombrudd som førte til radikal ny erkjennelse og innsikt i den fysiske verden vi er en del av. Og - i erkjennelsens "kjølvann" - fulgte en eventyrlig teknologisk utvikling som radikalt har forandret våre livsbetingelser og vår hverdag. I dette jubileumsnummeret av FFV tar vi - med en serie artikler - et tilbakeblikk, ikke bare på NFS 50-årige virksomhet, men også på noen resultater av fysikkens store - og uforutsette - gjennombrudd i denne perioden; laseren, transistoren og høytemperatur superledere, fysikkbaserte oppfinnelser med et uant potensiale for teknologiske anvendelser. Utviklingen innen områder som betegnes "big science", kosmologi og partikkelfysikk, har ikke vært mindre spektakulær og har gitt oss ny innsikt i vår plass i Universet. Og Fysikkens fremtid vil fortsatt bli spennende og full av utfordringer i den videre utforskning "Fra verdensrummets dybder til atomernes indre".

I hvor stor grad norske fysikere og NFS skal være med på å utforme den videre utvikling er det "krefter" utenfor fysikermiljøet som avgjør. Men vi håper likevel at beslutningen blir tatt på basis av innsikt og visjoner, slik at i en ikke for fjern framtidig, kan presidenten i NFS igjen slutte seg til Trumpys konklusjon fra 50 år tilbake.

$\infty$next up previous
Next: About this document ...
\ivin Holter 2003-08-05