Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt
>>NFS>>Medlemskap>>Sknad om medlemskap

Sknad om medlemskap i Norsk Fysisk Selskap

Felter markert med * m fylles ut.
Navn*
Utdanning og praksis*
(Universitet, hyskole, fagavdeling, eksamensr, akademisk grad.
Studenter bes oppgi navn p veileder.)
Stilling*
Fdselsr*
Kontoradresse
Boligadresse*
Skriv og tidsskrift nskes sendt til
kontoradresse    boligadresse
Telefon
E-post*

NFS har 7 ulike faggrupper som nsker stimulere forsknings- og undervisningsavktivitetene innen de respektive fagomrdene. Alle medlemmer av NFS kan vre medlem av inntil tre faggrupper. Marker n hovedgruppen du nsker tilhre med "H" og n subsidir faggruppe med "X".

Akustikk og optikk
Biofysikk
Industri- og energifysikk
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Norsk Fysikklrerforening
Subatomr fysikk og astrofysikk
Rom-, plasma- og klimafysikk
nsker Europhysics News (ekstra medlemskontingent p kr. 30,-).
nsker medlemskap i "Nettverk for kvinner i fysikk" (gratis).