Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt
>>NFS>>Styret

Styret i Norsk Fysisk Selskap

President
Prof. shild Fredriksen
Institutt for fysikk og teknologi, UiT
ashild.fredriksen@uit.no
Visepresident
Prof. Michael Kachelriess
Institutt for fysikk, NTNU
michael.kachelriess@ntnu.no

vrige styremedlemmer  
Biofysikk
1. aman. Magnus Borstad Lilledahl
Institutt for fysikk, NTNU
magnus.lilledahl@ntnu.no
Industri- og energifysikk
Prof. Jon Samseth
HiaK/SINTEF
jon.samseth@sintef.no
Rom-, plasma- og klimafysikk
1. aman. Wojciech Miloch
Fysisk institutt, UiO
w.j.miloch@fys.uio.no
Subatomr fysikk og astrofysikk
Prof. Hvard Helstrup
Hgskolen i Bergen
havard.helstrup@hib.no
Akustikk og optikk
Rolf Korneliussen
Havforskningsinstituttet, Bergen
rolf.korneliussen@imr.no
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Jan Petter Hansen
Institutt for fysikk og teknologi, UiB
Jan.Hansen@ift.uib.no
Norsk fysikklrerforening
Lektor Morten Trudeng
Asker vgs.
Morten.Trudeng@asker.vgs.no
 

Vararepresentanter  
Vararepresentant til styret
1. aman. Arne Auen Grimenes
Institutt for matematiske realfag og teknologi, UmB
arne.grimenes@umb.no
 
Biofysikk
Eli Olaug Hole
Fysisk Institutt, UiO
e.o.hole@fys.uio.no
Industri- og energifysikk
Erik Skjetne
Statoil
erik.skjetne@statoil.no
Rom-, plasma- og klimafysikk
Kjartan Jh Olafsson
Institutt for fysikk og teknologi, UiT
Kjartan.Olafsson@ift.uib.no
Subatomr fysikk og astrofysikk
Are Raklev
Fysisk Institutt, UiO
ahye@fys.uio.no
Akustikk og optikk
Asmund Sudb
UiO/UNIK
aas@unik.no
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Ole Martin Lvvik
Fysisk institutt, UiO
o.m.lovvik@fys.uio.no
Norsk fysikklrerforening
Cathrine W. Tellefsen
Fysisk institutt, UiO, og Valler vgs
c.w.tellefsen@fys.uio.no
 

Sekretr  
Kjersti Gausvik
UiT Norges Arktiske Universitet

Send epost til: nfs.styret@gmail.com