HVORFOR BLIR MAN SLITEN NÅR MAN GÅR NEDOVER BAKKE?

 

Å forstå energiens vandringer er lite påaktet i naturfag- og fysikkundervisningen. Ved Nesbru videregående skole har vi utviklet undervisningsopplegg som nettopp har det for øye at elever skal være i stand til å analysere energioverføringer. Disse undervisningsoppleggene har vært presentert ved den norske standen ved POS 1  og POS 2. Se http://home.chello.no/~garge Skyv og drag (POS 1) og Fra det ene til det andre (POS 2).

 

Også etter POS 2 har dette utviklingsarbeidet vært videreført. (Se samme webside Arbeid- energioverføring.) Analyseverktøyet setter elevene i stand til på en konsistent måte å analysere hva som skjer med energien ved friksjon. Det kan videre brukes i energianalyse for selvdrevne kjøretøyer på hjul (enda ikke lagt ut på websiden). Dette er områder fra dagliglivet hvor tradisjonell fysikkundervisning ikke holder mål.

 

For å kunne analysere energiens vandring, må vi kunne gjøre rede for hvor energien til en hver tid er. Dette gjelder spesielt for potensiell energi i tyngdefeltet. Denne energien går inn og ut av tyngdefeltet når legemet går opp og ned. Denne forestillingen er i strid med hva de fleste lærere og elever umiddelbart vil mene. Det må derfor tas opp og problematiseres noe vi har gjort med et 10 minutter langt tablå som kalles: Hvor er energien? Dette fremføres av elever (vist på NFS fysikermøte på Sundvollen i august 03).

 

Det er kun i enkle og oversiktlige tilfeller at analyseverktøyet som vi har utviklet, kan brukes. I det daglige vil det som regel være en kombinasjon av det enkle og oversiktlige og det mer kompliserte, men da skal vi bruke analysen der det går an. Når en gruppe elever løper nedover en bakke, kan de analysere seg frem til at energi strømmer fra tyngdefeltet og inn i kroppen. Hva som så skjer i kroppen vil kroppsøvingslærere og biologer kunne si mer om enn fysikere kan, men så skal energien fra kroppen og ut til omgivelsene og da kan fysikkens analyseverktøy brukes igjen.

 

Jeg ønsker å kunne ta med meg  fire elever til POS 3 og fremføre tablået på engelsk. Elevene skal også stå på standen og der kunne diskutere analyse av energioverføringer med andre festivaldeltagere.

 

Teksten til tablået ligger på websiden under Arbeid- energioverføring. Jeg vil prøve å få laget en video av tablået, foreløpig på norsk, som kan sendes til den norske komiteen.

 

10.09.03          Geir Arge