Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt


NFS' faggrupper
Akustikk og optikk
Biofysikk
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Industri- og energifysikk
Norsk fysikklærerforening
Rom-, plasma- og klimafysikk
Subatomær fysikk og astrofysikk
>>Faggrupper>>Akustikk og optikk

Akustikk og optikk

Styret
Styret i faggruppa velges på fysikermøtene og har to medlemmer fra hvert av fagmiljøene. Lederen velges annen hver gang fra akustikk og optikk.

Rolf Korneliussen, IMR (leder)
Ulf Kristiansen, NTNU
Børge Hamre, UIB
Åsmund Sudbø, UNIK

Medlemmer
Gruppa har 102 hovedmedlemmer og 102 subsidiære medlemmer.

Aktivitet
Aktiviteten i faggruppa er å arrangere "Scandinavian symposium on physical acoustics" hvert år og elektro-optikkmøte hvert 2. år. Optikkdelen av gruppa er også med på å arrangere nordisk optikmøte (Northern Optics) hvert 3. år. Studenter får støtte til å delta på møtene (redusert møteavgift og/eller reisestøtte).

Møter

  • Det seneste Scandinavian symposium on physical acoustics, det 39. møtet i rekken, ble arrangert 31 januar — 3 februar 2016 på Geilo.
  • "Scandinavian symposium on physical acoustics", det 38. møtet i rekken, ble arrangert 1 februar — 4 februar 2015 på Geilo. Se her.
  • "Scandinavian symposium on physical acoustics", det 37. møtet i rekken, ble arrangert 2 februar — 5 februar 2014 på Geilo. Se her.
  • "Scandinavian symposium on physical acoustics", det 36. møtet i rekken, ble arrangert 3 februar — 6 februar 2013 på Geilo. Se her.
  • "Scandinavian symposium on physical acoustics", det 35. møtet i rekken, ble arrangert 29 januar — 1 februar 2012 på Geilo. Se her.
  • "Scandinavian symposium on physical acoustics", det 34. møtet i rekken, ble arrangert 30 januar — 2 februar 2011 på Geilo. Se her.
  • "Scandinavian symposium on physical acoustics", det 33. møtet i rekken, ble arrangert 7 - 10 februar 2010 på Geilo.
  • Proceedings for "Scandinavian symposium on physical acoustics" 2009 kan du finne her.
  • Siste elektro-optikkmøte ble arrangert i Fevik 23-25 april 2014. Mer info om møtet kan du finne her. Neste møte vil finne sted i Bergen i 2016.
  • Neste Northern Optics arrangeres 2-4 juni, 2015 i Lappeenranta i Finland.

Tilknytning til andre organisasjoner
Optikkdelen av faggruppa er tilknyttet International Commission for Optics (ICO) og European Optical Society (EOS). De av faggruppas medlemmer som ønsker det, kan få assosiert medlemskap i EOS uten ekstra kostnad. Det inkluderer abonnement på Opto&Laser Europe magazine, stemmerett i EOS, og rabatt på bøker fra IOPP.

Photonics 21
Sintef IKT har tatt initiativ til en norsk gren av den europeiske teknologiplattformen Photonics21, og faggruppa støtter opp om dette arbeidet. Kay Gastinger fra Sintef er med i optikkomiteen med dette som viktigste oppgave.

Pris
Vinghøg-prisen i elektrooptikk .
Denne prisen deles ut i forbindelse med fysikermøtet, og vinnerne inviteres også til å presentere arbeidet sitt på elektro-optikkmøtet året etter. Medlemmer av optikkmiljøet oppfordres til å foreslå kandidater til prisen.