Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt


NFS' faggrupper
Akustikk og optikk
Biofysikk
Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk
Industri- og energifysikk
Norsk fysikklærerforening
Rom-, plasma- og klimafysikk
Subatomær fysikk og astrofysikk
>>Faggrupper>>Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk

Kondenserte fasers fysikk med atomfysikk

Styret
Styret i faggruppen velges på faggruppemøtene, som vanligvis arrangeres hvert annet år. Det sittende styret ble valgt høsten 2009:

Jon Otto Fossum, NTNU (leder)
Ole Martin Løvvik, IFE/UiO
Jan Petter Hansen, UiB

Medlemmer
Gruppa har 175 hovedmedlemmer og 100 subsidiære medlemmer.

Møter
Faggruppens hovedaktivitet har de siste årene vært å arrangere faggruppemøtet hvert annet år.
Neste møte vil bli arrangert 15 juni 2009 som et satelittmøte til NANOMAT-konferansen på Lillehammer. Gå til nettsiden for møtet for informasjon og påmelding.

Forrige møte ble også arrangert som et satelitt møte til NANOMAT-konferansen, denne gang i Bergen den 5 juni 2007. Møtet hadde både inviterte og påmeldte foredragsholdere samt en postersesjon. Mer om møtet finnes her.

Faggruppmøtene ble tidligere arrangert på Wadahl. Det siste av disse møtene ble arrangert i september 2006. Sidene til dette møtet finnes her.