next up previous
Next: Analyse


Fysikkens fremtid?
.T. Einevoll1 , P.B. Lilje2 og C.A. Lütken3<<600>>*Fremtidens historikere vil trolig fremheve oppdagelsen av de grunnleggende naturlover som vå r tids største kulturelle begivenhet. Men dette betyr ikke at fysikkens gullalder er over. Nye uoppdagede lover venter i alle hjørner av naturen, og fysikkens begreper og metoder sprer seg i dag utover hele vitenskapen. 

Øivin Holter
8/5/2003