esa logo CERN lgo ESO logo Phyiscs on Stage logo
AdresserInternasjonale sider for Physics on StageNasjonal komitéOversikt over prosjekter som deltarAktuelle linkerEnglish
Bakgrunnen for prosjektet
På bakgrunn av en dyp bekymring for manglende rekruttering av elever og studenter til fysikk i mange europeiske land, har noen forskningsinstitusjoner i Europa tatt et initiativ for å fremme den allmenne forståelsen for fysikk generelt, og for å bedre fysikkundervisning i skolen. Det er ESA (European Space Agency), CERN (European Organization for Nuclear Resarch) og ESO (European Southern Observatory) som står bak dette initiativet, og det har økonomisk støtte fra EU.
Hovedmålsettingen for prosjektet
  • stimulere til debatt om fysikkundervisning blant lærere, politikere og i media
  • identifisere de mest effektive, spennende og innovative metoder for fysikkundervisning
I november 2000, vil det i forbindelse med The European Science and Technology Week bli arrangert en "festivaluke" i CERN i Genève for ca 400 deltakere fra hele Europa. Foruten fysikklærere fra skoler og universiteter, vil politikere, mediafolk, representanter for utdanningsdepartementer og lignende bli invitert. Her vil det bli utstillinger, omvisninger, presentert undervisningsideer, holdt forelesninger osv.


For å se noen bilder fra Physics on Stage festivalen klikk her og her. (Krever PowerPoint). Se også på festivalsidens fotoalbum.

Kort rapport og proceedings fra festivalen 2000 (begge pdf-filer).

Invitasjon Norsk Fysisk Selskap og Norsk Fysikklærerforening etablerte en nasjonal komité som inviterte norske fysikklærere på alle nivåer i utdanningssystemet og alle formidlere av fysikk til å sende inn forslag til gode undervisningsopplegg i fysikk. Det kunne i prinsippet være hva som helst: gode eksperimenter, undervisningsmateriale, videoopptak, datateknologi i fysikkfaget, elevarbeider, teater osv. Hovedpoenget var at vi ønsket gode ideer til fornyelse av fysikkundervisningen og formidlingen!

Premie De 6 beste forslagene ble belønnet med en reise til CERN der opplegget skulle presenteres på "Physics on stage - festivalen".

Resultat Her følger en oversikt over de seks prosjektene som ble plukket ut:
Beskrivelse av prosjekt Navn på ansvarlig(e) for prosjektet E-post adresse

Superkonduktivitet
Eit naturens mirakel!
Les og se mer om prosjektet

SRG - Superledergruppa ved NTNU
Kristian Fossheim,
Fysisk institutt, NTNU
fosshek@phys.ntnu.no
"En slette med planeter" er et kulturarrangement der det sentrale er publikums opplevelse av størrelsesforholdene i solsystemet. Denne opplevelsen oppnås ved at publikum vandrer gjennom en modell av solsystemet i riktig skala, bygget opp på en slette.
Astrofestival 1999
Astrofestival 2000

Michael Baziljevich
Fysisk institutt, UiO
michail.baziljevich@fys.uio.no
Animasjoner i Mathematica til 2FY- og 3FY-undervisning. Erfaringene til Kolderup er at elevene synes det letter både forståelsen og hukommelsen. Det er ikke ment som en erstatning for eksperimentene, men ofte kan den stiliserte animasjonen gjøre overgangen fra virkelighet til modell enklere. Her er noen som er brukt i 2FY og 3FY (man trenger Mathematica for å kunne åpne disse filene):
Konkurranse, Konkurranse del 2, Konkurranse del 3 bølgetank.

Harald Kolderup
Kirkeparken videregående skole, Moss
haraldk@kirkeparken.vgs.no
Korleis varmepumper og kjøleskåp fungerer (word-fil). Opplegget som blir brukt for å gi tilhøyrarane innsikt i korleis varmepumpter/kjøleskåp fungerer, strekkar seg over om lag en skoletime og er ei blanding av demonstrasjonsforsøk, samtale med tilhøyrarane og gjennomgang av lysark - og dersom ein demonstrasjonsvarmepumpe er til disposisjon, målingar og utrekning av energirekneskap og varmefaktor for denne.

Einar Oterholm
Ressurssenteret i Tingvoll
einar.oterholm@eunet.no
Grunntanken i de to undervisningsoppleggene som presenteres her er: Eleven skal lære å stole på sin egen tenkning. Eleven settes inn i en terminologi og en symbolbruk som gir spillerom innenfor en logisk ramme. Det kan kalles myk fysikk med streng logikk.
1) Skyv og drag (word-fil)
2) Elektrisk spenning (word-fil)
Nesbru fysikk

Geir Arge
Nesbru videregående skole
garge@chello.no
http://home.chello.no/~garge
Nettverk prosjektundervisning i fysikk(word-fil)
Samarbeid mellom vidaregåande skule og universitet/høgskular
Med bakgrunn i rekrutteringsproblematikken i realfaga bør eit nettverk mellom forskingsmiljøa og vidaregåande skule inspirere fleire elevar til å starte på ei teknologisk/realfagleg utdanning. Det er i det siste teke initiativ til samarbeid mellom enkeltskular og ulike fagmiljø. Dette er veldig positivt, men vi når ikkje ut til andre enn dei som bur i nærleiken av eit slikt miljø. Med ny teknologi kan ein opprette kontakten til alle interesserte skular uavhengig av avstand til fagmiljø.

Prosjektide
Ideen er å skape eit nettverk mellom vitskapeleg miljø og interesserte lærarar/elevar i vidaregåande skule. I dette nettverket skal ein utvikle gode prosjekt som kan gjennomførast av elevar i vidaregåande skular i samarbeid med forskingsmiljøa. Det kan vere prosjekt som kan gjennomførast på den einskilde skule eller at elevar reiser til eit laboratorium og gjennomfører prosjektet der i løpet av ei prosjektveke.
Tanken er at hovedfagsstudentar ved institusjonene fungerer som veilederar for elevane. Veiledning kan gjerast via epost, netmeeting, videokonferanse, personleg kontakt osb.
Karl Torstein Hetland
Dalen vidaregåande skule
karlth@online.no
Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med en av oss i komiteen. Her finner du våre mailadresser.
{short description of image}
Redigert av Heidi Bruvoll - 26.09.01