Hovedside  |  NFS  |  Faggrupper  |  Aktuelt  |  FFV  |  Lenker  |  Arkiv  |  Medlemskap  |  Kontakt
>>Medlemskap

Medlemskap

Dersom du nsker bli medlem i Norsk Fysisk Selskap og/eller Norsk Fysikklrerforening, ber vi deg sende inn en sknad om medlemskap. Hvem som kan tas oss som medlemmer i Selskapet er gitt av Selskapets statutter. Alle sknader vil bli behandlet i forbindelse med Selskapets styremter.

Medlemskontingent, NFS
Ordinrt medlem kr. 400,-
Student/Pensjonist kr. 220,-
Gruppemedlem, dvs. to medlemmer i samme husstand kr. 550,-

Medlemskontingent, kombinet NFS/NFL
Ordinrt medlem kr. 430,-
Student/Pensjonist kr. 250,-
Gruppemedlem, dvs. to medlemmer i samme husstand kr. 600,-

Kontingenten kan betales til kontonummer 7878.06.03258 (fra utenlandsk konto IBAN: NO69 7878 0603258, BIC(Swift): DNBANOKKXXX). Husk merk betalingen med navn!

Som medlem av NFS vil du automatisk f tilsendt selskapets eget tidsskrift (ingen ekstra kostnader), Fra Fysikkens Verden, 4 ganger i ret. Dette er et lettlest og populrvitenskapelig tidsskrift, myntet p norske lesere med interesse for fysikk.

Alle medlemmer i Norsk Fysisk Selskap vil automatisk bli kollektive medlemmer av European Physical Society (EPS). Denne moderorganisasjonen er en sammenslutning av de fleste nasjonale fysikerselskapene i Europa. I regi av EPS blir det arrangert flere mter og konferanser. EPS har ogs sitt eget medlemsblad, Europhysics News, som for tiden utgis 4 ganger i ret. Interesserte NFS medlemmer kan f tilsendt dette magasinet mot betale en ekstra rsavgift p kr. 30,-.

Velkomstbrev til nye medlemmer med mange gode grunner til melde seg inn i NFS er finne her.