POS3 - logo

PHYSICS AND LIFE

Norsk Fysisk Selskap
Norsk Fysikklærerforening

EIROforum Science and Technology Week

 

  Physics on Stage (Norge)

  Invitasjon

  Konkurransen

  Nasjonal komite

  Mer informasjon

  Deltakere

  Meld deg på!

 

Informasjon

Målene med Physics on Stage 3

Som med det første og andre Physics On Stage (POS) programmet, vil POS 3 bli et europeisk program for fysikklærere og fysikkformidlere som ønsker å:

  • fokusere på å øke kunnskapsnivået innen vitenskapelig (og spesielt fysikk) blant europeiske borgere,
  • foreslå innovative og praktiske løsninger for å øke kunnskapsnivået,
  • vedlikeholde og utvide nettverket av fysikklærere og fysikkformidlere i hele Europa,
  • produsere og distribuere materiale som poengterer meningene og anbefalingene til dette nettverket.

I tillegg er det et ønske om å:

  • produsere en samling av læremetoder og materiell som er bevist effektive for å få unge mennesker interessert i vitenskap,
  • initiere et "Physics On Stage Foundation" som sørger for direkte forbindelser mellom fysikklærere og fysikkformidlere og the European Intergovernmental Research Organisations (EIROs),
  • understreke bruken av fysikk i romvitenskap, og måten romvitenskap kan bidra for å forbedre fysikkundervisning.

Her kan du se en poster og en brosjyre for POS 3 (pdf-format). En poster vil også bli sendt ut til alle videregående skoler i landet fra ESTEC.

Adresse for innsending av bidrag:
Physics on Stage
v/Heidi Bruvoll
Fysisk institutt
Postboks 1048 Blindern
0316 Oslo


Mediaomtaler fra tidligere år:

Denne side vedlikeholdes av , sist 14.03.03