POS - logo

PHYSICS AND LIFE

Norsk Fysisk Selskap
Norsk Fysikklærerforening

EIROforum Science and Technology Week

 

  Physics on Stage (Norge)

  Invitasjon

  Konkurransen

  Nasjonal komite

  Mer informasjon

  Deltakere

  Meld deg på!

 

Physics on Stage i Norge

Physics on Stage er et synlighetsinitiativ for Europeiske fysikklærere og -formidlere. Dette inititativet ble tatt og satt i gang av tre av Europas ledende forskningsorganisasjoner (medlemmer av EIROforum) i 2000 for å gi lærere fra 22 Europeiske land muligheten til å delta i nasjonale program og en internasjonal festival for å utveksle lærings-/formidlingsideer og materiell. EIROforum omfatter i år organisasjonene CERN, EFDA-JET, EMBL, ESA, ESO, ESRF og ILL.

For det første Physics on Stage, foregikk det nasjonale programmet mellom januar og oktober 2000. Informasjon om hva som foregikk i Norge finner du her. Den endelige festivalen for år 2000 gikk av stabelen i november, i forbindelse med the European Week of Science and Technology, på CERN i Genève, Sveits. Det første års arrangement var så vellykket at en fortsettelse av prosjektet var ønsket, Physics on Stage 2. Festivalen ble arrangert mellom 2. - 6. april 2002 ved ESTEC i Noordwijk, Nederland. Her er linker til det norske nettstedet og til festivalsidene til Physics on Stage 2.

Physics on Stage 3 vil finne sted 8-15 november ved ESTEC i Noordwijk, Nederland i forbindelse med European Week of Science and Technology 2003. Temaet for dette året er 'Physics and Life' (fysikk og liv).

 

Denne side vedlikeholdes av , sist 14.03.03