POS logo

PHYSICS AND LIFE

Norsk Fysisk Selskap
Norsk Fysikklærerforening

EIROforum Science and Technology Week

 

  Physics on Stage (Norge)

  Invitasjon

  Konkurransen

  Nasjonal komite

  Mer informasjon

  Deltakere

  Meld deg på!

 

Konkurransen

Invitasjon
Norsk Fysisk Selskap og Norsk Fysikklærerforening har etablert en nasjonal komité som herved inviterer norske fysikklærere på alle nivåer i utdanningssystemet og alle formidlere av fysikk til å sende inn forslag til gode undervisningsopplegg i fysikk. Det kan i prinsippet være hva som helst:

  • gode eksperimenter,
  • undervisningsmateriale,
  • videoopptak,
  • datateknologi i fysikkfaget,
  • elevarbeider,
  • teater osv.

Hovedpoenget er at vi ønsker gode ideer til fornyelse av fysikkundervisningen og formidlingen! Tenk også på show/teater/musikk som presenterer fysikk med elever som aktører. På festivalen i april var det flere gode forestillinger hvor elevene var aktører i samarbeid med sin(e) lærer(e).

I år er temaet for Physics on Stage 'Physics and Life' (fysikk og liv). Det vil si at fokus vil rettes mot grenselandet mellom fysikk og biologi. Bidrag kan derfor både være 'rene' fysikkpresentasjoner eller de kan vinkles mot biologi.

Vi håper selvsagt på mange forslag!

Frist for innsendelse
Bidragene må være oss i hende innen 12. september.

Premie
En del av (totalt 6 personer fra Norge) de beste forslagene vil bli belønnet med en reise til ESTEC der opplegget skal presenteres på "Physics on stage - festivalen". Det blir med andre ord en konkurranse om de beste bidragene der den nasjonale komiteen er jury.

Du kan melde deg på her!

Grip sjansen og skrid til verket!
Bli deltaker og send inn bidrag/forslag!

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med en av oss i komiteen. Her finner du oss.

Denne side vedlikeholdes av , sist 12.04.03