POS - logo

PHYSICS AND LIFE

Norsk Fysisk Selskap
Norsk Fysikklærerforening

EIROforum Science and Technology Week

 

  Physics on Stage (Norge)

  Invitasjon

  Konkurransen

  Nasjonal komite

  Mer informasjon

  Deltakere

  Meld deg på!

 

Invitasjon

Her kommer en skikkelig utfordring til alle som er involvert i undervisning og formidling av fysikk!!

På bakgrunn av et økende behov i samfunnet for fagfolk med naturvitenskapelig utdanning generelt og fysikkbakgrunn spesielt er det i dag nødvendig med en rekke tiltak for å øke rekrutteringen av elever og studenter til fysikk. Derfor har i mange europeiske land, forskningsinstitusjoner igjen tatt initiativ til et prosjekt kalt Physics on Stage 3. Dette er en videreføring av prosjektene i april 2002 og november 2000. Prosjektet skal både fremme den allmenne forståelsen for fysikk, og stimulere til bedre fysikkundervisning i skolen. Det er medlemmene i EIROforum som står bak initiativet, og i år omfatter det organisasjonene CERN, EFDA-JET, EMBL, ESA, ESO, ESRF og ILL. Prosjektet har dessuten økonomisk støtte fra EU.

Hovedmålsettingen for prosjektet er å

  • stimulere til debatt om fysikkundervisning blant lærere, politikere og i media
  • identifisere de mest effektive, spennende og innovative metoder for fysikkundervisning

For å oppnå den siste av disse to målsetningene legges det opp til en konkurranse. Her kan lærere, skolefolk og formidlere av fysikkfaget på alle nivåer komme med forslag.

I november 2003, vil det bli arrangert en "festivaluke" i ESTEC i Nederland; for ca 400 deltakere fra hele Europa. Foruten fysikklærere fra skoler og universiteter, vil politikere, mediafolk, representanter for utdanningsdepartementer og lignende bli invitert. Her vil bidragene fra konkurransen bli presentert, samtidig som det vil bli utstillinger, omvisninger, holdt forelesninger osv.

I år inviteres også deltakerene til å presentere sitt bidrag eller ha en poster på Fysikermøtet som avholdes 9-13 august på Sundvollen (ved Tyrifjorden).

Noen bidrag vil dessuten bli invitert til å bidra på Forskningsdagene 19-28 september.

Tema: Physics and Life
I år er temaet for Physics on Stage 'Physics and Life' (fysikk og liv). Det vil si at fokus vil rettes mot grenselandet mellom fysikk og biologi. Her er noen eksempler:

  • Effekt av stråling på planter
  • 50-års jubileum for oppdagelsen av DNA
  • Fysikk og miljø
  • Astrobiologi, liv på andre planeter
  • Forskning på komplekse systemer (veldig viktig innen fysikk, og også biologi har gode eksempler på dette)
  • Idrettsforskning
  • Epidemiologi
  • Medisinsk bruk av fysikk

Hva kan presenteres?
Norsk Fysisk Selskap og Norsk Fysikklærerforening har etablert en nasjonal komite som herved inviterer norske fysikklærere på alle nivåer i utdanningssystemet og formidlere av fysikkfaget til å sende inn forslag til gode undervisnings-/formidlingsopplegg i fysikk. I år åpner vi også for bidrag innenfor temaet 'Physics and Life', det vil si presentasjoner som grenser over mot biologi. Det kan i prinsippet være hva som helst: gode eksperimenter, undervisningsmateriale, videoopptak, datateknologi i fysikkfaget, elevarbeider osv. Tenk også prosjekter som kan presenteres i plenum, f.eks. teater hvor elever også er med. Hovedpoenget er at vi ønsker gode ideer til fornyelse av fysikkundervisningen! De beste forslagene vil bli belønnet med en reise til ESTEC for å presentere bidragene på "Physics on Stage - festivalen". Den nasjonale komiteen vil være jury for konkurransen.

Frist
Vi håper selvsagt på mange forslag for bidrag. Fristen for innsending av bidrag er 12. september.

Språk
Språket på festivalen er engelsk. Bidragene kan sendes inn på norsk. Engelsk oversettelse vil avtales med den enkelte av dem som står bak vinnerbidragene som skal sendes til ESTEC, og vil være avhengig av innhold og utforming.

Hva trenger vi?
Det vi trenger av informasjon ved påmelding av forslag er:
· en beskrivelse av hva dette går ut på
· en idé om hvorfor det fungerer bra

Hvis mulig er det fint om du sender inn ditt forslag til prosjekt herfra.

Grip sjansen! Bli deltaker og send inn bidrag/forslag!

Denne side vedlikeholdes av , sist 12.04.03