POS - logo

PHYSICS AND LIFE

Norsk Fysisk Selskap
Norsk Fysikklærerforening

EIROforum Science and Technology Week

 

  Physics on Stage (Norge)

  Invitasjon

  Konkurransen

  Nasjonal komite

  Mer informasjon

  Deltakere

  Meld deg på!

 

Deltakere

Ruth B. Langeland,
Høgskolen i Hedmark, Avd. for lærerutdanning, 2318 Hamar
Beskrivelse av prosjekt

 

Geir Kaare Arge pluss eventuelt fire elever fra 3Fy
Nesbru vgs.

Beskrivelse av prosjekt

 

Hugo Larsen, Renate Cadow, Inger W. Larsen
Andøy vgs.

Beskrivelse av prosjekt - ytterligere beskrivelse

 Denne side vedlikeholdes av , sist 15.09.03